Thursday

 
Ако не си успял да ме изплетеш с любовни пръсти -
не се мъчи да ме разнищваш в текстовете ми.
Няма да ти се получи.
 
 
 
 

No comments: