Thursday

няма име


Има толкова много места, които ще запомня завинаги с теб. И толкова много, на които те водя със себе си без ти да знаеш.
Липсваш ми просто защото все си представям, че всичко м-о-ж-е-ш-е-д-а-б-ъ-д-е-н-а-р-е-д. 
И тогава никога не бих те пуснала. 
Сега просто ти споделям мислено какво съм постигнала, защото преди ти би се гордял с мен. И сякаш това още ми е важно.8

Осем лета Ти.
Броя ги без да искам, сърцето бележи чертички по рамката на живота ми все по-високо. И аз ги следвам. Крилете ми са вече силни.

После си припомням колко повече пъти х 8 са раните, които ми остави.
И заспивам, усмирена, в тъмното на чужда зеница.
Но обичана.