Tuesday

Hey, hi. It's me and a granola bar.


“We don’t learn to love each other well in the easy moments. Anyone is good company at a cocktail party. But love is born when we misunderstand one another and make it right, when we cry in the kitchen, when we show up uninvited with magazines and granola bars, in an effort to say, I love you.”

Колкото пъти се опитвахме да се намерим, толкова плюс един - се изгубихме. Като онези, които 4 пъти падат, ама важно било 5 пъти да се изправят. Паднахме, станахме,  но поотделно.
За сметка на това сякаш именно в трудното, в сълзите и неразбраната от другия мъка - се научихме да се  обичаме силно и това се оказа проклятието на дните ни. Поне на моите.
Дано за теб е по-различно.