Wednesday


прочетох един много мъдър съвет

never run back to whatever broke you

проблемът е да оценя правилно
дали някой м е счупил
или ме направил много по-устойчива


No comments: