Wednesday

11.12.13


Даваме си
- време, което не притежаваме
- обещания, които не спазваме
- Любов, която не познаваме...


No comments: