Wednesday

24 07

.Много е късно, нали? Не усетих как времето минава.

.Да, късно е, даже вече е по-скоро рано. Спи ли  ти се?

.Не. Утре ще ми се спи. Но на кого му пука за утре.


Когато сега очите са бездънни и дланите - гладни. Kогато  мога по-скоро да усетя усмивката по устните ти, отколкото да я видя в тъмното.
На кого му пука за утре.


2 comments:

Jino SilverflamE said...

"Уре" започва когато се събудим.
Ако сега не заспим, утре няма да дойде...

أمل said...

Това го опитах :)
Два дни работеше успешно.