Friday

За мечтите

Докато слънцето грееше  в очите ми и ръката ми спокойно почиваше до твоята върху скоростния лост, по радиото зазвуча

"Ние сме сега нашите мечти някога преди"

и за пръв път осъзнах смисъла на този стих.

Ние сме сега. Нашите мечти. Някога преди.

Ние сме.

Ние.

No comments: