Saturday

Понякога

Понякога се чудя дали ти се настани и си направи дом в сърцето ми,
Или аз намерих своя заслон в ръцете ти.
Не знам. Но е прекрасно как когато си с мен, навсякъде съм у дома си.

4 comments:

Змей said...

<3

أمل said...

❤️

Unknown said...

Не знам дали живееш още там. Оставих на бюрото една твоя книжка. Ай.

أمل said...

Някой я беше оставил пред вратата, благодаря, бях забравила тази книга.