Monday

Drink me

 
Работата ме поглъща, но не в добрия смисъл. Стресът е двигател, който не може дълго да върти на бензинови изпарения. Чак днес си дадох сметка, че съм запуснала блога си някъде в края на декември. И не само него.
Светът на цифрите ми изяде буквичките. Надявам се скоро да намеря моя си път. Или  вратичка, през която да избягам от корпоративния свят.
Или поне стъкленичка с надпис "Drink me".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 comment:

Jino SilverflamE said...

http://youtu.be/-c0XR21Oc2w