Tuesday

Вече знам какво направи миналото лято


Вече знам какво направи миналото лято. Поигра си на щастие и излезе от филма. А аз тези реплики уж вече ги бях чела, но не съм запомнила добре сценария и пак се представих посредствено. Не ставам дори за второстепенна актриса.
Преди теб са ме пускали в бездната, от която се излиза само когато успееш да полетиш нагоре. Когато те срещнах, бях на върха на скалата. С това, че си ме бутнал и ти, по-скоро ми направи усугата да изпитам силата на крилете си.
Не печели онзи, който страхливо се отдръпва с пълзене, когато усети загуба на почва под краката си.
Онова, което не те разбива в дъното, те научава да летиш.

1 comment:

to0late said...

Няма по-точни думи !