Thursday

Too early


Още не съм свикнала да те имам, че да изпитвам страх да те изгубя. Нито пък си ме спечелил толкова, че да можеш да си играеш с търпението ми. Много ти е рано да ме подлагаш на удари.

Не ме карай да се чувствам печеливша от това, че ще си тръгна преди да си разбрал колко ти е важно да остана...

1 comment:

Elly said...

Надяяя, мислите ми четеш...