Saturday

Покана за среща

"Вечеря 

петък 

20ч 
с мен.

Където всички 
пътища водят.

Добро Утро."

Всъщност, тогава всички пътища водеха към теб, а не към Рим, но, разбира се, ние не го разбрахме навреме. Кога е твърде късно за нещо, каква е давността на неизживяните чувства?


No comments: