Monday

sunburn


Подправката в живота на повечето хора е някоя тръпка, останала неизживяна. 

И всичко след нея е като кисело мляко върху изгорена кожа - носи облекчение, усещаш благотворното охлаждане, а после пак си спомняш с трепет за слънцето и тичаш към лятото.
И пишеш мисли за хората, с които можеш да живееш, за сметка на тези, без които си се научил да живееш.