Thursday

Жена


Аз тихо в манастира ще пристъпя,
глава покорно там ще наведа,
едва прошепнала молитва ще отправя
към моя бог и моята съдба.
Че там е мястото, където
сме равни всички и по чин, и сан,
и с тихата молитва към небето,
тук всеки идва и си тръгва сам.

***
С една надежда, тука споделена,
и с вярата в иконата добра,
с душата - чиста или омърсена,
аз идвам дух и тръгвам си Жена.


Анонимен автор