Thursday

По-добра съм от теб. Не защото по-малко съм грешила, може би напротив, може би си прав, че съм по-ужасната от двама ни и искаш да ме заличиш от летоброенето си. 

Но аз съм по-добра от теб с това, че мога да прощавам. Нещо, на което ти никога не се научи. Прощавам ти разрухата, сърцето ми те обича въпреки всичко и благодари за крилете, които ми даде. Надявам се някой ден и ти да се освободиш от оковите на егото.