Thursdayбели за мен портокал с неловки движения;

бърше косата ми с хавлията си;

понякога отваря очи преди мен и

ме събужда по онзи начин;

прави се, че не чува, когато грача под душа;

знае, че не обичам розово;

очите му блестят за мен;

нежен е в сюблимни моменти;

и след тях;

обвързва се само, когато чувства
(че не може да е друго);

думите му имат тежест;

знае, че аз съм неговият Избор

и държи аз да чувствам главната буква;


не съществува.

No comments: