Friday

Happiness is...dry blackpowder


Дъждът, който се изваля над покривите, тук, вътре, вече спря точно така, както спря навън посреднощ.
Изведнъж.
Или беше след дълго ръмене на ситни капки, падащи остро, полепващи, изстудяващи, неизбежни.
Настъпи тихо, хладно време. В душата. Сухо е. Барут. Ще посмееш ли да раздвижиш въздуха, зареден с електричество. Нужно е съвсем мъничко пламъче за голямото избухване.
Сега е тихо. И сухо. Неестествено.
Стъпките ми на излизане кънтят в празнотата. Блъскат се в стената от неразбиране и се удрят назад в лепкавите солени парчета печал, насъбрани по малко, постепенно, тихомълком, струпали се неусетно, залепнали, пропили се едно в друго, залепнали здраво за грапавата повърност на емоционалния склад, залостен, с вратата, затръшната така силно, че табелката „Ненужни отпадъци” се е изкривила и светлината пада само върху първата дума.
Пръстите преминават с някакво опиянение по думата „отпадъци”. От онези, които все поместваме от тук-оттам, но не изхвърляме окончателно.
Трупаме търпеливо, грижим се покривът над тях да не протече, да не проникват влага и дъждове. Всичко да е сухо, защитено, сигурно. Така че когато запалим клечката кибрит барутът да избухне безпогрешно. Да превърне всичко събрано във фини частици несъществуване, в малки мъртви прашинки, част от които да съберем в същите тези длани, с които интимно сме събирали отпадъците си години наред, за да ги пръснем над бездната и...да литнем след тях.

6 comments:

Anonymous said...

Е благодаря за отпадъка.Доста търпя но вече минава граници.

أمل said...

Не разбрах особено коментара ти, но - моля :)
Отпадъци при мен - колкото щеш!

Plamena Markova-Koleva said...

Интересна теза.
Значи според теб не можем да се отървем само от отпадъците, без да ни повлекат със себе си?

أمل said...

Еха, читател, който дори се замисля върху глупостите ми :)
Мдам, нещо такова мисля. Тези остатъци/отпадъци са част от нас, част от емоции, изрезки мисли, малки мигчета от живота ни. Как можем да ги изхвърлим без да изхвърлим част от себе си заедно с тях? :)

Plamena Markova-Koleva said...

Аз все още се стремя към едно "есенно почистване", да речем :)

(твоите "глупости" са прекрасни :))

أمل said...

почистването е необходимост, но трябва да внимаваш какво изхвърляш..:)