Saturday

непоетичноМного хора никога няма да почувстват нуждата от нещо истински споделено, защото животът им е пълен със заместители, от които ги е страх да се откажат.
Прекарват времето си за израстване с хора, които са им удобни, времето си за учене - с хора, които не ги провокират, нямат време за самопознание, защото умират от страх да останат сами.
И никога не оставят дните си празни, за да разберат с какво биха искали да ги запълнят наистина.


No comments: