Friday

закъсняваш


Когато други мъже ми подаряват 
цветя, книги или пък бялото на душите си,
аз ги гледам снизходително;
чувствам се адски неловко 
и нетърпеливо поглежам през рамо,
чудя се защо се бавиш,
не е  ли време вече да дойдеш 
и да ме спасиш от целия този фалш,
и от риска да се оставя
някой най-сетне да ме обича истински 
и... аз да му отвърна?