Saturday

"Обещавам ти провал"

- Само хлабавото въже те държи за живота.
- Боли и се люлее.
- Но въпреки това те държи. Но въпреки това те крепи. Кара те те да жадуваш все повече за онова, винаги онова. Само онова, което ти се изплъзва между пръстите , е истинското доказателство, че имаш пръсти. Едва когато си почти при смъртта, оценяваш живота.
- Обичаш ли да се люлееш?
- Имам нужда да се люлея. Изпитвам нужда да усещам хлабавото въже, олюляващите си нозе, олюляващото си тяло. Само онова, което ме изважда от равновесие, ме храни. Оргазмът ме кара да се олюлявам, еуфорията ме кара да се олюлявам.
- И болката.
- Тряба да проумея какво представлявам. Дори и да боли. Само олюляващият се разбира какво представлява. Другите нищо не представляват: просто съществуват. И никога не се олюляват. Изпитвам такава мъка за хората. които никога не са се олюлявали. Какво правят те тук? Само нещата, които са ме накарали да се олюлея, са били незабравими.
- Животът е тъкмо за това - да се изживеят незабравими моменти.
- Никога не забравяй това. Има живот само ако нещо в теб се олюлява. Само онова, което те кара да се олюляваш, те пази да не се самозабравиш.
- Карам те да се олюляваш.
- Непрекъснато.
- А когато престана?
- Ще трябва да потърсим други пътища. Други начини.
- Може би други хора?
- Ако се наложи. Хората служат, за да те държат нащрек, за да те държат под напрежение, да те държат в час. Когато човек, когото обичаш, не те държи в час, той вече не е човек, когото би трябвало да обичаш. Любовта трябва да налага крайна бдителност, трябва да бъдещ като войник на бойното поле, всяка част от тялото ти трябва да е готова да посрещне заблудения куршум. И ако има нещо в което любовта е непобедима, това е количеството заблудени куршуми, които освобождава, Понякога те застигат, а ти така и не разбираш. А междувременно любовта вече я няма, останала е само болката, която се трупа в гърдите ти, болка, която те изяжда отвътре, която те разкъсва, която те поваля. Мислиш си, че е любов, а всъщност е просто рана. Има и рани, които приличат на любов.
- Най-малкото разсейване и любовта приключва.
- Най-малкото разсейване и животът приключва.
- Точно това казах и аз.

No comments: