Wednesday

ако се чудиш как така се усмихвам широко без теб - просто е, обичам те без да се опитвам да те преживея.
като дишане.

No comments: