Tuesday

Sometimes we're stupid and sometimes we just love too much

- ми хрумна тази сутрин.
Понякога сме наистина глупави и позволяваме с нас да се държат като с такива. А понякога просто обичаме твърде много и наивно се надяваме, че всичко лошо е временно, малко спънки преди неизменния хепи енд, които да придадат величие на любовта и да я отличат от битово удобната такава.
Ами, недейте. Ако някой ви вдига ръка или обижда, което е понякога дори по-болезнено - не обичайте до глупост и не го позволявайте. Никой няма право да ви унижава и да не зачита естествените ви права.
 


"Днес ООН отбелязва Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. Кампанията започва от 25 ноември и ще приключи на 10 декември, когато е Денят на човешките права."

Носете нещо оранжево и си носете усмивките, не синини и болка в сърцето.

И спрете да извинявате онези, които не ви уважават. Лошите думи не са от обич, ревността не е любов и шамарите не са вълнуващи. 


 

No comments: