Monday


Понякога ни се иска светът да свършваше с краха на любовта. Мъчното е, че животът, грамаден и непобедим, продължава въпреки нашите малки любовни смъртности.


No comments: