Thursday

Или ще прекарам Нова година на крайно необичайно място, или Новата година се отлага за неопределена дата в бъдещето. Още си чакам Коледното чудо.


No comments: