Sunday

20 10А лятната любов трябва да си тръгва преди следите от банските да са изчезнали напълно. 
За да си остане красива. 
И да не се превръща в тиква.

No comments: