Sunday

Pictures


Когато съм  тъжна имам навика да се връщам на местата, където съм била щастлива.
В момента това единствено място, където мога да поседна тихо и да се усмихна е миналото.


1 comment:

Philip Danchev said...

Не оставай дълго в него, не би било добре...