Saturday

What ever

 
 
Не, хората не се променят. Не се.
И ти - която сега ме мразиш, защото мислиш, че той е по-добър за мен, отколкото е бил някога за теб -  заблудила си се.
Той не е по-добър за мен. Аз просто съм по-търпелива от теб.
 
Хората не се променят.

4 comments:

Jino SilverflamE said...

Не. Хората СЕ променят.
Или поне, хората могат да се променят.
Аз не съм този, когото бях преди 6 месеца, не съм този когото бях преди година и определено не съм този, когото бях преди две, или преди 6 години.
Ако някой не може да се променя, това е дефект.
Ако някой отказва де се променя, това вече е нещо друго. И може и да не е негатив.

أمل said...

мда, хората СЕ променят, ако "се" приемем като форма на възвратно местоимение :)

Кръстева said...

Една приятелка казва, че хората не се променят. Те просто стават повече себе си.

أمل said...

мей би :)