Thursday

5.07


Взел си ги със себе си. Онези грозни малки слушалки, които уж бяха за мен.
И си оставил всичките си ризи.
Как да го чета това.


No comments: