Wednesday

25.07.


Какво от това, че ходиш по любимите ми места? Там няма да ме намериш, нито пък сърцето ми,   там НЕ съм го оставила. На онова място. 
То си тупти в гърдите ми, а там ще се връщам не за спомени, които не можеш да ограбиш.
Там ще се връщам за още  любов, но от тази, чийто глагол е  в бъдеще време.


No comments: