Monday

The CallТъкмо когато от чакане бях забравила да се надявам, той се обади.

Разтревожено погледнах часовника си няколко часа по-късно.

Беше спрял точно в онази минута.

Дали щеше да продължи безсмислено да отмеря времето, ако се бях сетила да вдигна...


No comments: