Thursday

(Wish) I had an Angel
Защо
Когато
Аз нямам отговори
Не знам какво бих попитала
В застой съм
Но търся
и не виждам
Но знам
че очаквам
А нещото
все не се случва

***

Поглеждам в тези
големи чисти очи
и мисълта вече не е
Защо на мен ми липсва
радостта
от един такъв поглед;
и
за миг тя се превърна
в
Знам, че някой ден
ще ме погледнат
по същия начин
две подобни звездички
И всичко
ще е пълно

No comments: