Saturday

Лаконично и клинично

Болнично бели плочки.
Мозайка на пода.
Скърцащи врати.
Стерилни спринцовки.
Би(о)логични отпадъци.
Чакане пред врати.
Млади хора с биопсии.
Специфичен аромат.
На болница.
Или на болка всякаква.
Животът е един.
Мога ли да (про)дам моя?...
А слънцето е пролетно.
Иронично игриво и весело.
Небето е саркастично безоблачно.
Теменужките в двора
пръскат силно упойващ аромат.
Анестезиолозите в Александровска
може да останат безработни...


1 comment:

Dani said...

И лаконично, и клинично!
Поздравления!